Espanjan eri poliisivoimat ja niiden tehtävät

Olet varmasti Espanjassa vieraillessasi huomannut, että täältä löytyy useampia erilaisia poliisivoimia. Mitä ne kaikki ovat ja miten niiden tehtävät eroavat toisistaan? Artikkelimme valaisee asiaa yleisellä tasolla.

Espanjan paikallispoliisi (Cuerpo de Policía Local tai Policía Local) on siviililuonteinen kunnallisella tasolla järjestetty poliisi-instituutti. Policía Local, Policía Municipal ja Guàrdia Urbana tarkoittavat kaikki samaa asiaa. Kunnat nimeävät paikallispoliisivoimansa hieman eri tavoin. Esimerkiksi Madridissa paikallispoliisi on nimeltään Policia Municipal de Madrid ja Barcelonassa Guàrdia Urbana de Barcelona. CPL työllistää koko maassa noin 66 000 ihmistä.

Kaikki yli 5 000 asukkaan kunnat voivat perustaa oman paikalispoliisin, mutta aja vaihtelee eri autonomisilla alueilla. Pienemmissä kunnissa paikallispoliisin tehtäviä hoitaa joko Guardia Civil tai itsehallintoalueen viranomaiset. Viranomaisia voivat avustaa kunnan omat työntekijät, joilla on hyvin rajoitettu lainvalvontaoikeus. Heitä kutsutaan nimellä Vigilantes Municipales.

Paikallispoliisin tehtäviin kuuluu kuntien liikenteen, julkisten tilojen ja yleisen järjestyksen ja liikenteen valvonta, pelastustoimenpiteiden järjestäminen ja niissä avustaminen onnettomuuksien tai luonnonkatastrofien sattuessa ja esimerkiksi yksityishenkilöiden välisten konfliktien ratkaiseminen. Paikallispoliisivoimat avustavat myös kansallista poliisia monissa järjestyksen valvontaan liittyvissä asioissa.

Espanjan kansallinen poliisi eli Cuerpo Nacional de Policía (CNP) tai Policía Nacional on Espanjan sisäministeriön alainen aseellinen siviilipoliisilaitos. Se on osa Espanjan valtion turvallisuusjoukkoja ja -elimiä yhdessä kansalliskaartina kanssa.

CNP:n pääasiallinen vastuualue on kansalaisten turvallisuuden takaaminen, mutta CNP vastaa myös muun muassa rikos- ja terroristitutkinnasta, yleisestä järjestystä, maahanmuuttoa ja turvapaikanhakijoita koskevista asioista, raha- ja uhkapelimääräysten valvonnasta, huumerikosten tutkinnasta, henkilöllisyysasiakirjojen myöntämisestä ja yhteistyöstä Interpolin ja Europolin kanssa. CNP työllistää 65 000 ihmistä.

Kansallisen poliisin nykyinen rakenne ja nimi ovat peräisin vuoden 1978 perustuslaista. CNP:n tehtävät, valtuudet, kapasiteetti ja myös nimi vaihtelevat eri autonomisilla alueilla. Esimerkiksi Baskimaassa se on nimeltään Ertzaintza, Navarrassa La Policía Foral ja Kataloniassa Mossos de Escuadra.

Espanjan kansalliskaarti eli Guardia Civil tai Benemérita on sotilaallisesti järjestetty Espanjan asevoimiin kuuluva santarmilaitos, jolla on sekä sotilas- että siviilitoimintoja. Se työllistää 73 000 ihmistä.

Alun perin perustamisensa jälkeen 1844 Guardia Civilin tehtävänä oli valvoa maanteitä, jotka olivat tuohon aikaan vaarallisia ryöstelevien guerillojen vuoksi. Nykyisin Guardia Civilin päätehtäviä ovat terrorismin vastainen toiminta sekä rajavyöhykkeiden, moottoriteidensatamien, lentokenttien ja rannikkoalueiden valvonta ja muun muassa salakuljetuksen ja huumekaupan ehkäiseminen.

Guardia Civil muistetaan myös vuoden 1981 epäonnistuneeesta vallankaappausyrityksestä, jota johti everstiluutnantti Antonio Tejeron.

Lähteet: https://es.wikipedia.org/wiki/Guardia_Civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_local_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_Nacional_de_Polic%C3%ADa

Section
Summary
Mitkä ovat Espanjan eri poliisivoimien tehtävät? Lue artikkelimme aiheesta.